Skygeek View Cart SkyGeek Facebook SkyGeek Twitter SkyGeek YouTube View All Brands Best Sellers New Arrivals Skygeek View Cart

Gill Batteries for Raytheon Aircraft

AircraftManfactureAircraftModelBatteryModelVoltsRate(AMPS)Total WeightFilled (lbs.)Electrolyte(gal)
Raytheon17G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
273
Qts./ 1.285s.g
Raytheon18G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
273
Qts./ 1.285s.g
Raytheon19G-25121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
272
Qts./ 1.285s.g
Raytheon19G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
273
Qts./ 1.285s.g
Raytheon19AG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Raytheon23G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
212
Qts./ 1.285s.g
Raytheon23G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Raytheon23G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
273
Qts./ 1.285s.g
Raytheon23G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Raytheon24G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
212
Qts./ 1.285s.g
Raytheon24G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
273
Qts./ 1.285s.g
Raytheon33G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
273
Qts./ 1.285s.g
Raytheon35G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
273
Qts./ 1.285s.g
Raytheon35G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Raytheon36G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
273
Qts./ 1.285s.g
Raytheon36G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Raytheon50G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
273
Qts./ 1.285s.g
Raytheon50G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Raytheon55G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
212
Qts./ 1.285s.g
Raytheon58G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
212
Qts./ 1.285s.g
Raytheon58G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Raytheon58AG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Raytheon65G-640E241 hr (C1) 14
30 min (2C) 25
60 sec/0 deg F (CCA) 180
343
Qts./ 1.285s.g
 Raytheon65-80G-640E241 hr (C1) 14
30 min (2C) 25
60 sec/0 deg F (CCA) 180
343
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-88G-640E241 hr (C1) 14
30 min (2C) 25
60 sec/0 deg F (CCA) 180
343
Qts./ 1.285s.g
 Raytheon65-90
7638-44
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
 Raytheon65-90
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-90
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
 Raytheon65-90
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-90
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
 Raytheon65-A80G-640E241 hr (C1) 14
30 min (2C) 25
60 sec/0 deg F (CCA) 180
343
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90
G-6381C
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon65-A90
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90-1(JU-21A)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90-1(JU-21A)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon65-A90-1(RU-21A)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90-1(RU-21A)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon65-A90-1(RU-21D)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90-1(RU-21D)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon65-A90-1(RU-21H)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90-1(RU-21H)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon65-A90-1(U-21A)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90-1(U-21A)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon65-A90-1(U-21G)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90-1(U-21G)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon65-A90-4(RU-21E)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90-4(RU-21E)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon65-A90-4(RU-21H)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon65-A90-4(RU-21H)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon65-B80G-640E241 hr (C1) 14
30 min (2C) 25
60 sec/0 deg F (CCA) 180
343
Qts./ 1.285s.g
Raytheon70G-640E241 hr (C1) 14
30 min (2C) 25
60 sec/0 deg F (CCA) 180
343
Qts./ 1.285s.g
Raytheon76G-35121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 250
273
Qts./ 1.285s.g
Raytheon76G-35S121 hr (C1) 23
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 350
29Included
Raytheon77G-25121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
212
Qts./ 1.285s.g
Raytheon77G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
Raytheon99
G-6381C
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon99
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon99
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon99
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
Raytheon99
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
Raytheon99A
G-6381C
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon99A
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon99A
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon99A
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
Raytheon99A
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
Raytheon100
G-6381C
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon100
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon100
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon100
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
Raytheon100
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA100
G-6381C
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA100
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA100
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA100
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA100
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA100(U-21F)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA100-1(U-21J)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA100-1(U-21J)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA100A
G-6381C
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA100A
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA100A
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA100A
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA100A
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
Raytheon200
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon200
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon200C
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon200C
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon200CT
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon200CT
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon200T
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon200T
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA200(C-12A)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA200(C-12A)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA200(C-12C)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA200(C-12C)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA200CT(C-12D)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA200CT(C-12D)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA200CT(C-12F)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA200CT(C-12F)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA200CT(FWC-12D)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA200CT(FWC-12D)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA200CT(RC-12D)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA200CT(RC-12D)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA200CT(RC-12G)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA200CT(RC-12G)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA200CT(RC-12K)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA200CT(RC-12K)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA200CT(RC-12P)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA200CT(RC-12P)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA200CT(RG-12H)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA200CT(RG-12H)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA24G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
RaytheonA60G-244 241 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 225
38.54
Qts./1.285 s.g
RaytheonA65G-640E241 hr (C1) 14
30 min (2C) 25
60 sec/0 deg F (CCA) 180
343
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA99
G-6381C
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA99
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA99
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA99
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA99
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA99A
G-6381C
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA99A
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA99A
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonA99A
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonA99A
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB100
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB100
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonB200
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB200
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonB200C
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB200C
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonB200C(C-12F)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB200C(C-12F)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonB200C(C-12FR)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB200C(C-12FR)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonB200C(UC-12F)
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB200C(UC-12F)
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonB200C(UC-12M)
7638-44
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB200C(UC-12M)
G-6381E
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonB200C(UC-12M)
7638-44
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB200CT
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB200CT
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonB200T
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB200T
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon300
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon300
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon300LW
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon300LW
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonB300
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB300
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonB300C
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB300C
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonB90
G-6381C
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB90
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB90
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonB90
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB90
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonB99
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon
B99 S/N's U148 through U164 
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonBae.125 SERIES800 
G-639ES
241 hr (C1) 24
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 400
60Included
RaytheonBH-125 
G-639C
241 hr (C1) 24
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 345
555
Qts./ 1.285s.g
RaytheonBH-125 
G-639E
241 hr (C1) 24
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 345
555
Qts./ 1.285s.g
 RaytheonBH.125 SERIES 600 
G-639ES
241 hr (C1) 24
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 400
60Included
RaytheonC90
G-6381C
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonC90
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonC90
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonC90
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonC90
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonC90 S/N's LJ590 andAfter
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonD55G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
RaytheonDH-125
G-639C
241 hr (C1) 24
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 345
555
Qts./ 1.285s.g
RaytheonDH-125
G-639E
241 hr (C1) 24
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 345
555
Qts./ 1.285s.g
RaytheonDH.125 SERIES400
G-639ES
241 hr (C1) 24
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 400
60Included
RaytheonE55G-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
RaytheonE55AG-25S121 hr (C1) 18
30 min (2C) 30
60 sec/0 deg F (CCA) 300
25Included
RaytheonE90
G-6381C
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonE90
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonE90
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonE90
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonE90
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonE90 S/N's LW58 andAfter 
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonF90
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonF90
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonF90
7638-44
241 hr (C1) 37
30 min (2C) 60
60 sec/0 deg F (CCA) 375
739
Qts./ 1.285s.g
RaytheonF90 S/N's LA-2 andAfter 
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonHawker 1000
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
RaytheonHawker 1000
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
RaytheonHS-125
G-639C
241 hr (C1) 24
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 345
555
Qts./ 1.285s.g
RaytheonHS-125
G-639E
241 hr (C1) 24
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 345
555
Qts./ 1.285s.g
RaytheonHS.125 SERIES 600 
7638-44
241 hr (C1) 24
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 400
60Included
RaytheonHS.125 SERIES 700 
7638-44
241 hr (C1) 24
30 min (2C) 40
60 sec/0 deg F (CCA) 400
60Included
Raytheon400
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon400
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon400A serial # RK-98 andafter
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon400T
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon400T
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included
Raytheon
MU-300-10 
G-6381E
241 hr (C1) 43
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 445
809
Qts./ 1.285s.g
Raytheon
MU-300-10 
7638-44
241 hr (C1) 44
30 min (2C) 70
60 sec/0 deg F (CCA) 600
88.5Included

Disclaimer: While reasonable efforts have been made to ensure all information on this website is accurate, SkyGeek.com and Styles Logistics, Inc. do not assume responsibility for any errors or omissions. All specifications, illustrations, data and prices are subject to change without notice. In most cases the products shown within have been approved by the FAA. However, some items may require further approvals before installation.

This illustrations and data contained on this website are for reference purposes only. Final verification of the proper part number is the responsibility of the installer.

Reproduction of any part of this website by any means without the written consent of Styles Logistics, Inc. is strictly prohibited.

NewsletterKeep Up-to-Date with SkyGeekStore InfoCustomer Care
Sign Up For Our Newsletter

© 2018. SkyGeek.com has Aircraft Oil, Aircraft Tools, and more for all your aviation supply needs.
Secure Shopping
Customer Reviews